Terug

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijf en beroep

Een aansprakelijkheidsverzekering is een essentiele verzekering voor iedere zelfstandige.

De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheid AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

De aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de professionele coach / trainer. De aanpak en verzekeringsvoorwaarden zijn uniek in Nederland en specifiek ontwikkeld voor de beroepsgroep. Hiermee vormt de aanpak een de facto standaard in de markt. Met Cover-coach kunt u vertrouwen op passende verzekeringsvoorwaarden en de scherpste premies.

Let op! De tekst op dit portaal geeft een zo getrouw mogelijke indruk van de verzekeringsdekking. Aan de tekst op het portaal kunt u echter geen rechten ontlenen. Voor de verzekeringsdekking gelden uitsluitend de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.