Terug

kenmerken

Kenmerken aansprakelijkheidsverzekering

De verzekeringen van cover-coach zijn ontwikkeld voor coaches en trainers. U kunt vertrouwen op passende voorwaarden voor uw praktijk. Leden van de beroepsorganisaties Noloc, Nobco, Nobtra, NVO2 genieten bovendien extra premievoordeel.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.

De verzekering voor de Coach is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (BAV en AVB). De polisvoorwaarden zijn exclusief voor de coach ontwikkeld met dekking voor :

 • Standaard dekking voor waarneming in andere praktijk
 • De AVB met dekking goed werkgeverschap / Artikel 7:611 BW
 • Passende hoedanigheidsomschrijving van (beroeps)coach en (beroeps)trainer
 • kosten van verweer (rechtsbijstand) boven het verzekerd bedrag met maximum van eenmaal het verzekerde bedrag. Geen eigen risico bij kosten van verweer.
 • handelen en nalaten van hulppersonen
 • smaad en/of laster
 • verlies, beschadiging, vernietiging documenten incl. reconstructiekosten en gevolgschade max.  EUR 100.000,- en voor digitale data max EUR 50.000,-.
 • wettelijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van verzekerden indien zij aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten door verzekerden
 • Geen uitsluiting voor tijdsoverschrijding

Cover-coach maakt een passende aansprakelijkheidsverzekering voor iedere coach bereikbaar. De verzekeringsvoorwaarden worden gerekend tot de ruimste in de markt.

Inloop

 • Indien u een lopende verzekering hebt, geniet u gratis inloop tot aan begindatum, Als u overstapt, heeft u geen ‘gat in uw dekking'.
 • Indien u voorheen geen verzekering had, kunt u 3 jaar inloop verzekeren tegen eenmalig 55% van de jaarpremie.